A kompetencia alapú oktatás


A kompetencia alapú oktatás célja:
     - sokoldalúbb személyiségfejlesztése 
     - a gyerekek általános képzettségi szintjének javítása 
     - az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítása már egész kicsi korban 
     - a társadalmi beilleszkedés elősegítése 
     - a környezettudatos magatartás kialakítása
  A projekt célcsoportjai:
       - a pedagógusok, akik a változatos eszközök segítségével bővítik módszertani lehetőségeiket
       - az óvodába járó gyerekek, akiknek azon készségek és képességek magasszintű feljesztésére nyílik lehetőség, amelyek megkönnyítik az iskolai életmódra való felkészülést. 

  Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a szülők számára?
  Biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy:
       - a program középpontjában a gyerekük áll;
       - a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k számára;
       - a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához;
       - gyermekük komplex képességei fejleszthetők;
       - figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait;
       - értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek;
       - gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is;
       - a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van;
       - gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár;
       - a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének;
       - a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.
    Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a fenntartó számára?
    A fenntartó bizonyságot nyerhet afelől, hogy:
         - az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei közé tartozik;
         - biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése;
         - az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül;
         - a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja;
         - a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára;
         - az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt;
         - az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi;
         - vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma.

     0 megjegyzés: